Формуляр за отказ на поръчка

Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в сайта. Всеки купувач може да направи своята рекламация в рамките на 30 дни като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Поръчани продукти могат да бъдат върнати в състоянието, в което са били получени (без следи от употреба, с всички етикети и придружаващи документи), без да давате обяснение и без ограничения до услугите на даден куриер.

Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………

/името на търговеца/

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

……………………………………………………………………….. /Име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя